2. 10. 2018

Airbnb: senioři jako pronajímatelé

Mezi hostiteli, kteří krátkodobě pronajímají ubytování prostřednictvím aplikace Airbnb, roste počet seniorů. Zatímco v roce 2015 jich bylo v tuzemsku 180, letos již 675, tedy 6 % všech aktivních hostitelů. Loni vydělali senioři v Česku prostřednictvím Airbnb přes 50 mil. Kč a ubytovali více než 25 000 hostů. Osm z deseti hostitelů starších 60 let přitom získalo pětihvězdičkové hodnocení.

Senioři jako hostitelé díky tomu získávají zdroj doplňkových příjmů. „S prodlužující se délkou života a potřebou vytvářet úspory na stále delší dobu, kdy již senioři nepracují, Airbnb poskytuje možnost doplňkových příjmů, usnadňujících hrazení nákladů na živobytí a lékařskou péči, jakož i možnost zůstat i ve stáří ve svých domovech,“ uvedl generální manažer Airbnb pro střední a východní Evropu Hadi Moussa. Celkový počet hostů ubytovaných v Česku prostřednictvím aplikace Airbnb podle společnosti loni meziročně vzrostl o 52 % na 1,02 milionu.

Podle Institutu důstojného stárnutí Češi vnímají jako největší překážku klidného stárnutí právě nedostupné bydlení. Tento problém řeší zejména obce, které mají nedostatek volných malometrážních bezbariérových nájemních bytů. Přitom 57 % seniorů by podle dostupných údajů zvolilo jako nejvhodnější bydlení právě tuto variantu.

ČTK