24. 6. 2013

AK bnt | attorneys-at-law má 10. narozeniny

Advokátní kancelář bnt | attorneys-at-law v těchto dnech oslavuje už 10. jubileum svého vzniku a vstupu na tuzemských trh právních služeb. Do další dekády kancelář vstupuje s celkem již 11 pobočkami ve střední a východní Evropě. V pražské kanceláři pracuje 15 právníků, když celkem dnes její český tým představují více než tři desítky pracovníků. AK bnt | attorneys-at-law se už tradičně silně angažuje v oblasti realitního a stavebního práva, se specializací na development, akvizici a prodej nemovitostí, nájemní vztahy k nemovitostem a restrukturalizaci nemovitostních portfolií.

Kanclář vznikla v roce 2003, když u jejího zrodu stáli mimo jiné Pavel a Markéta Pravdovi. Kancelář se během let postupně rozrůstala a počet partnerů se rozšířil o Tomáše Běhounka a Jana Šafránka. Současně se kancelář stala součástí tehdy vznikající mezinárodní advokátní kanceláře bnt. Také proto se její pražská kancelář už tradičně prezentuje na mezinárodním poli, například na veletrhu EXPO REAL, a pořádá také mezinárodní odborné konference.

AK bnt | attorneys-at-law je velmi aktivní na poli právní osvěty a vzdělávání. Její tým má za sebou bohatou publikační činnost, a to jak na vlastním webu, tak v různých tištěných médiích (Ekonom, EURO, Prager Zeitung, Rekodifikace & praxe, Daně a právo v praxi), když k právní problematice se rovněž vyjadřuje v České televizi a TV Prima. Vedle toho se kancelář aktivně podílí na organizaci odborných konferencí a seminářů, mj. je také stálým partnerem Stavebního fóra. „Máme za to, že investice na tomto poli se nám vrací. Osobní kontakty v širších profesních komunitách jsou pro nás vysoce efektivní příležitostí, jak získávat jakousi zpětnou vazbu, tedy informace o právních problémech v různých odvětvích a sektorech ekonomiky,“ říká Tomáš Běhounek, jeden z partnerů, a dodává: „Máme silný pocit, že zvláště v nadcházejícím období budou takové akce nanejvýš užitečné. Nový občanský zákoník a řada dalších novelizovaných norem představují pro právní život v Česku svého druhu revoluci. Mám ovšem pocit, že málokdo si to zatím uvědomuje.“

(AK bnt | attorneys-at-law se SF pořádají 25. července další odborný seminář, tentokrát věnovaný problematice kolaudací a užívání staveb z hlediska práva. Více informací najdete na http://www.sta­vebni-forum.cz/…e-25–6–2013/ ).