25. 11. 2011

AK bnt – pravda & partner bude nabízet mediační služby

Advokátní kancelář bnt – pravda & partner bude do budoucna nabízet i služby mediace. Mgr. Libor Ulovec, advokát trvale spolupracující s touto AK, absolvoval vzdělávací program v oblasti mediace a jako jeden z prvních českých advokátů úspěšně složil zkoušku mediátora, akreditovanou Českou a Bruselskou advokátní komorou. Mgr. Libor Ulovec, který se specializuje na obchodněprávní a občanskoprávní agendu, může nyní poskytovat i služby v oblasti mediace, a to jak v českém, tak anglickém jazyce.

Mediace je alternativní způsob řešení konfliktu, kdy za pomoci a vedení mediátora znesvářené strany hledají oboustranně přijatelné urovnání sporu. Podle navrhovaného zákona o mediaci bude možné dohodu dosaženou v mediačním procesu využít pro uzavření soudního smíru. Služba bude vyhledávanou nejen z důvodu značného ušetření finančních prostředků, ale i pro velké časové úspory v případě vleklých sporů.