21. 7. 2011

ARTN prosadila změny daňových předpisů

Asociaci pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) se při jednání s ministerstvem financí podařilo dojednat řadu změn daňových předpisů, které již jsou do příslušných norem včleněny nebo budou obsaženy v dalších novelách. K těmto změnám patří:

  • úprava a jednoznačný výklad ustanovení o tzv. nízké kapitalizaci v zákoně o daních z příjmů,
  • technické zhodnocení cizího majetku bude moci daňově odpisovat nejenom nájemce (jak je tomu dosud), ale jakýkoli uživatel cizí věci,
  • výdaje na odstranění technického zhodnocení nájemcem jsou daňově uznatelné,
  • ztráta z prodeje pozemků by neměla být daňově neuznatelná tak, jak je tomu dosud,
  • úprava osvobození při převodu staveb na dani z přidané hodnoty.

ARTN v současnosti pořádá semináře k problematice zdaňování nemovitostí s ukázkami aplikace daňových předpisů do developerské praxe.