10. 9. 2014

ARTN slaví 13. narozeniny a ustavuje skupinu pro development

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) byla oficiálně zaregistrována po zhruba roční předehře 12. září 2001 a v prvním roce své existence čítala 32 členů. „Vznik ARTN iniciovala trojice zakladatelů Michal Šourek, Thomas Van Zavrel a Kamil Kosman,“ osvětluje okolnosti vzniku asociace její prezidentka Zdenka Klapalová.

Dnes je toto neziskové občanské sdružení tvořeno více než stovkou osobností – představitelů developerských a investičních společností, právních, realitních a poradenských kanceláří, bank a dalších organizací působících na realitním trhu, včetně představitelů veřejné správy a akademické obce.

K nejvýraznějším počinům ARTN během její třináctileté existence patří bezesporu odborná publikace Trend Report. Tu asociace vydává již od roku 2002 a právě letos se rozhodla změnit její periodicitu i systém publikování.

„Nabídnout naši klíčovou publikaci široké odborné veřejnosti on-line zdarma bylo jen jednou ze změn letošního Trend Reportu. Nově je založen nejen na zkušenostech a stanoviscích kolektivu autorů, ale opírá se i o výsledky našeho vlastního průzkumu. Kromě toho jsme si řekli, že na rozdíl od minulosti budeme obsahově více akcentovat trendy a přejdeme na roční publicitu. Osobně jsem byla k on-line verzi skeptická, ale v tuto chvíli na našich stránkách registrujeme na 300 stažených verzí, což je číslo, s nímž můžeme být určitě spokojeni,“ říká Zdenka Klapalová, která je prezidentkou ARTN od okamžiku jejího zrodu. Asociace je také silně spojena se soutěží Best of Realty/Nejlepší z realit, jíž poskytuje odbornou záštitu a v jejímž rámci uděluje svou cenu. Zároveň je ARTN aktivní v řadě dalších oblastí, z nichž za zmínku stojí zejména její podíl na tvorbě „realitní“ legislativy.

„U aktivit ARTN považuji za důležité především jejich kontinuitu. Tím, že jsme je dokázali udržet i v době všeobecné ekonomické skepse, nabývají na hodnotě a významu. V současné době vzniká nová developersky zaměřená pracovní skupina, jejímž cílem je podpořit a vhodně prezentovat záměry našich členů v oblasti rozvoje nové výstavby, revitalizace měst a kultivace developerského prostředí!“ – tak dnes minulost i budoucnost ARTN vidí její prezidentka Z. Klapalová.