12. 9. 2016

ARTN slaví 15. narozeniny

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) si dnes připomíná 15. výročí svého založení. V prvním roce své existence čítala 38 členů, jejichž setkání se nesla v duchu neformálních rozhovorů na nejrůznější „realitní“ témata. Dnes ARTN už představuje silné seskupení významných aktérů nemovitostního trhu a také dobře etablovaného partnera pro státní správu, jenž se podílí se na tvorbě legislativních norem pro oblast výstavby a nemovitostí.

Za vznikem ARTN v roce 2001 stála iniciativa tří protagonistů realitního trhu: Michala Šourka, Kamila Kosmana a Thomase van Zavrela. Společně s dalšími zakládajícími členy postupně vytvořili názorovou platformu pro celý realitní trh a formulovali hlavní cíle asociace. Hlavním myšlenkou přitom bylo sdružovat významné reprezentanty realitního sektoru, kteří by společně usilovali o zvýšení jeho kvality, stability a transparentnosti.

V roce 2007 členská základna poprvé dosáhla hranice 100 osobností a zájem ze strany nových kandidátů v posledních letech stále roste. „ARTN prošla během uplynulých patnácti let dynamickým vývojem. Vždy jsme důsledně hájili zájmy našich členů a podporovali jsme rozvoj realitního trhu,“ říká Zdenka Klapalová, jež byla letos valnou hromadou už popatnácté zvolena prezidentkou asociace.

K současným prioritám ARTN patří zejména oblast územního rozvoje včetně Metropolitního plán pro Prahu –  asociace se v této sféře snaží hlavně o vytvoření platformy pro dialog mezi soukromým a veřejným sektorem. „Do budoucna chceme věnovat pozornost dalším novým normám – rádi bychom se zapojili do diskuse k zákonu o sociálním bydlení a připravujeme se na příchod nové evropské směrnice TIA,“ konstatuje Monika Kofroňová, současná mluvčí ARTN.

Od roku 2002 asociace vydává publikaci Trend Report. Ta v roce 2014 prošla zásadní změnou konceptu, díky níž posílila svou pozici nezávislé a nezkreslené analýzy vývojových trendů na českém nemovitostním trhu. ARTN je také neodmyslitelně spojena se soutěží Best of Realty, jíž poskytuje odbornou záštitu a v jejímž rámci uděluje cenu AWARD FOR EXCELLENCE.