5. 5. 2015

ARTN: výstavba v Praze je ohrožena legislativním chaosem

Podle Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) je budoucnost stavebního trhu v Praze, který je zásadně ovlivněn nejasnostmi panujícími kolem Pražských stavebních předpisů, velmi nejasná. Zástupci investorů i odborníků posílají současnému vedení hlavního města Prahy jasný vzkaz – termíny spojené s věcnou novelou jsou nereálné a období provizoria se dále prodlouží. Taková situace je neudržitelná a může vést až k faktickému zastavení výstavby v hlavním městě na další měsíce či roky.V současné době se totiž výstavba v Praze řídí celorepublikovými předpisy, ty ale jsou pro přípravu i následné posuzování stavebních projektů v hlavním městě zcela nevhodné – například v nich nejsou brány v potaz povodňová opatření a dostupnost MHD. Navíc není zřejmé, kdy které předpisy budou platit – příprava projektů je časově náročná a hrozí nebezpečí, že po uplynutí lhůty pozastavení Pražských stavebních předpisů bude nutné rozpracované projekty opět přizpůsobit nové úpravě.

Věcná novela by podle platného harmonogramu měla být platná od ledna 2016. Již nyní se ale většina odborníků ARTN shoduje, že splnění tohoto harmonogramu není příliš reálné. Text není hotov a novela musí projít veřejným připomínkovým řízením, v němž se očekává komentář ministerstev, městských částí a veřejnosti. V neposlední řadě by podle rozhodnutí MMR by PSP měly projít notifikací ze strany Evropské unie. Vzhledem k tomu všemu se nedá očekávat její přijetí dříve než za rok.

Problematický je podle ARTN rovněž rozpor novely s principy nově připravovaného Metropolitního plánu, na kterém pracovala Praha poslední tři roky. Obsah věcné novely představuje odklon od stávající politiky a strategie rozvoje Prahy a její následné „ladění“ pak harmonogram přípravy Pražských stavebních předpisů opět prodlouží.