7. 6. 2012

BIM Day 2012 v Praze

Do Prahy se sjedou přední evropští odborníci na BIM (Building Information Modeling) – v úterý 12. června na Fakultě architektury ČVUT proběhne konference BIM Day 2012 s tématem: „Představit BIM jako užitečný, moderní a efektivní způsob projektování, výstavby a správy budov a infrastruktury“.

Jednou z hlavních hvězd konference bude Stephen Hamil, ředitel pro inovace v projektování britského institutu NBS (National Building Specification). Tento institut je většinově vlastněn firmou britské komory architektů RIBA Enterprises, která na sebe vzala nelehký úkol a zhostila se role přispět k zefektivnění stavebnictví podle strategie vlády Velké Británie. Ta vymezila čtyřleté období (2012 – 2015), během kterého by se BIM proces měl stát standardním pracovním postupem v projektování i v dalších navazujících činnostech jako je řízení ve stavebnictví či následná správa nemovitostí. Velká Británie svým procesem zavádění BIMu do praxe může ideálně posloužit ke studiu, jak BIM plošně zavést i v České republice. Jak se BIM zavádí do procesu vzdělávání, poodhalí architektka Tuba Kocatürk, která v současné době na vysoké škole University of Salford ve Velké Británii zastává pozici odborné asistentky a vede magisterský program „Digitální architektonické navrhování (MSc Digital Architectural Design)“. Přednášet a diskutovat bude celá řada dalších odborníků z oboru stavebnictví, mj. Milan Hampl (IFMA), Miroslav Vyčítal (Skanska) či Jan Kolomazník (ÚNMZ).

BIM Day se koná 12. června 2012 od 9:00 do 19:00 hodin v přednáškovém sále Gočár na FA ČVUT. Informace najdou zájemci na stránkách http://www.czbim­.org/. Organizátorem konference je Odborná rada pro BIM, záštitu převzala Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.