19. 11. 2014

BIM DAY 2014: diskuse o budoucnosti stavebnictví

Jste připraveni na BIM revoluci? BIM Revoluce je tady! Takový je podtitul výroční konference BIM DAY 2014, organizované Odbornou radou pro BIM. Akce uskuteční ve čtvrtek 27. listopadu 2014 v Národní technické knihovně v Praze. Odborným partnerem konference je obecně prospěšná společnost ENVI A, mediálním pak Stavební fórum.

Na výroční konferenci BIM DAY 2014 se představí celá řada předních zahraničních i domácích odborníků na problematiku zavádění metodiky BIM. Z těch zahraničních to jsou Steve Spark [4Projects by Viewpoint]a Paul Nelmes [SKANSKA UK] z Velké Británie, Christoph Eichler [BEHF architects] z Rakouska, Thomas Liebich [buildingSMART International] nebo Lutz Bettels [Bentley Systems], oba z Německa. Pestrou paletu zahraničních řečníků uzavírá inženýrka Katarzyna Knap-Miśniakiewicz z Polska. Šíři záběru ukrývající se pod zkratkou BIM mohou názorně demonstrovat odpolední panelové diskuze, kde bude dán prostor problematice BIM z rozličných úhlů pohledu. O metodice a zavádění BIM se proto bude diskutovat z pohledu investora (veřejného i soukromého), facility managementu, stavebních firem včetně subdodavatelů, projektantů i architektů, tedy všech účastníků procesu výstavby. BIM bude rovněž diskutován na v souvislosti se standardů a legislativou a také ve vztahu ke vzdělávání odborníků pro realizaci BIM, které bude praxe do budoucna potřebovat.

Zkratku BIM tvoří tři slova z angličtiny Building Information Modeling, který je do češtiny překládán obvykle jako Informační model budovy. Jde o proces vytváření a správy dat o budově během jejího životního cyklu. Ačkoliv definice BIM je poměrně jednoduchá, skrývá se za ní složitý mechanismus změn i nových požadavků na dosavadní a zaběhnuté způsoby práce, zavedené postupy či změny týkající se přehodnocení rolí a odpovědností na úrovni všech účastníků stavebního procesu. Pro úspěšné zavedení BIM je potřeba si uvědomit, že BIM se musí týkat všech účastníků ve stavebnictví!

V neposlední řadě je snahou organizátorů konference vytvořit platformu pro diskuzi nad zavedením BIM v podmínkách České republiky. Odborná rada pro BIM proto připravila komentář k Evropské směrnici, týkající se veřejných zakázek. Tímto dokumentem se Odborná rada pro BIM rozhodla oficiálně přispět do diskuze nad přípravami nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

(Konference BIM DAY 2014 se uskuteční ve čtvrtek 27. listopadu 2014 od 9:00 do 18:00 hodin v budově Národní technické knihovny v Praze. Podrobné informace o konferenci s kompletním programem naleznete na stránkách www.BIMDAY.cz.)