19. 9. 2013

BIM: výzva i vize českého stavebnictví

Proč české stavebnictví nemá dlouhodobou vizi a koncepce? Proč je ve vyspělých zemích u veřejných zakázek BIM zaváděn povinně. A podaří se to také u nás? Nedostatečná informační hodnota projektové dokumentace, plýtvání stavebními materiály, vícepráce jak na úrovni projektu, tak během výstavby samotné, v neposlední řadě pak vysoká uhlíková stopa většiny donedávna realizovaných staveb, to je výčet zásadních problémů stavebnictví celosvětově. Je také pravda, že některé problémy si společnost uvědomuje již delší dobu a přemýšlí o jejich řešeních. Jedním z řešení jak změnit nepříznivá fakta by mohla pomoci i nová metodika práce na principu informačního modelu budovy, která se skrývá za zkratkou BIM (Building Information Modeling).

Na výroční konferenci BIM DAY 2013 se představí přední zahraniční i domácí odborníci na problematiku zavádění metodiky BIM do stavební praxe. Pokusí se odpovědět na naléhavé otázky, související s metodou BIM a našimi poměry. Například: proč BIM není součástí standardů výkonů a činností autorizovaných osob? Proč BIM není (prozatím) součástí českých (lokalizovaných) norem? Proč BIM není součástí zákona o zadávání veřejných zakázek?

Konference BIM DAY 2013 se uskuteční ve čtvrtek 31. října 2013 od 9:00 do 18:00 hodin v Ballingově sále v budově Národní technické knihovny v Praze. Podrobné informace o konferenci s kompletním programem naleznete na stránkách www.BIMDAY.cz. Organizátorem konference je Odborná rada pro BIM a Výzkumné centrum AdMaS. Sledujte činnost Odborné radu pro BIM na sociálních sítích Facebook | www.facebook.com/CzBIM, Twitter/ www.twitter.com/CzBIM, Google+ | gplus.to/czbim, LinkedIn | www.linkedin.com/com­pany/2817146.