26. 1. 2016

Brno odmítá návrh zásad územního rozvoje

Vedení Brna nesouhlasí s návrhem zásad územního rozvoje, jak je připravený pro čtvrteční jednání zastupitelů Jihomoravského kraje. Brnu se nelíbí, že kraj hodlá do podzimních krajských voleb schválit svůj územní plán, ale neřeší v něm klíčové dopravní tahy v brněnské aglomeraci. Vyplývá to z dopisu náměstka brněnského primátora Martina Andera (SZ) krajskému radnímu Antonínu Tesaříkovi (KDU-ČSL). Ten je toho názoru, že ze strany Brna jde o zdržovací a blokační taktiku. Kraj podle Andera navrženými zásadami územního rozvoje odsouvá řešení dlouhodobého problému. Jde o trasu nové silnice I/43, která má podle Politiky územního rozvoje ČR spojit dálnici D1 s plánovanou dálnicí Olomouc – Hradec Králové. Zatím není zřejmé, kudy nová čtyřpruhová silnice povede od dálnice D1 k Lysicím. Tranzitní doprava ze severu na jih k dálnici D1 je v současnosti vedená přes Brno a také centrem mnohých obcí, které leží na silnici první třídy I/43. Trasa nové čtyřpruhové silnice první třídy nebude v případě zachování postupu kraje známá dříve než v roce 2019. Kraj totiž chce teprve zadat studii, která posoudí vhodné vedení této komunikace a na ni navazujících dopravních staveb. Její výsledky mají být zapracovány až do aktualizace územního plánu. Teprve poté je možné podle předatavitelů kraje začít nové silnice projektovat.