28. 3. 2017

Brno řeší kasárenský brownfield

Brno mění územní plán, který umožní změnit využití plochy po bývalých Jaselských kasárnách podél Štefánikovy ulice. Na žádost městské části a potenciálních investorů bude možné postavit více bytů místo původních obchodů a kanceláří, zároveň umožní propojení Štefánikovy a Staňkovy ulice.

Brownfieldem je území poblíž centra města už deset let, kdy se demolovaly staré vojenské objekty. Místo zarůstá plevelem a náletovými dřevinami kvůli nekončícímu sporu města se společností Kliminvest. Ta měla podle smlouvy z roku 2006 postavit na místě bytový a administrativní komplex, což se nestalo a město v roce 2009 smlouvu vypovědělo. Současné vedení města se snažilo o mimosoudní narovnání, nicméně kvůli novým záležitostem je věc znovu u soudu. Ten musí rozhodnout, zda byla výpověď platná. Než rozhodne, může město dokončit změnu územního plánu.

ČTK