29. 1. 2020

Brno: více pravomocí Ústavu územního rozvoje?

Ústavu územního rozvoje v Brně by se podle ministryně K. Dostálové měly rozšířit pravomoci a kompetence. Mj. by shromažďoval a poskytoval důležitá data, měl by mít i výzkumnou část. Počítá s tím i nový stavební zákon, který je v připomínkovém řízení. Podle předsedy České komory architektů (ČKA) Jana Kasla by jako inspirace mohl sloužit Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR)

Ústav územního rozvoje v Brně byl založen v roce 1994 a je organizační složkou státu, zřízenou ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Působí v oborech územní plánování, regionální politika, bydlení a bytová politika, programy územního rozvoje regionů a obcí České republiky a cestovní ruch.

Na setkání s novináři v Brně J. Kasl také konstatoval, že ČKA připravovaný stavební zákon spíše podporuje, když z tezí, které komora v roce 2017 při oznámení původního záměru navrhovala, jich je naplněna zhruba polovina. „My vnímáme úplně nemožnou situaci, která ve stavebnictví nastala. Vidíme tam jeden problém, který se týká územního plánování a pro mě nepochopitelného postoje starostů, kteří dosáhli toho, že stavební úřady první instance nebudou integrovány do státní stavební správy,“ dodal J. Kasl. Narážel přitom na lednovou dohodu MMR se Svazem měst a obcí, že úředníci odpovědní za stavební řízení na úrovni obcí nebudou převedeni do nového státního modelu. Původně mělo pod stát přejít 13 500 úředníků, nyní to bude asi 7 000.

ČTK