23. 4. 2019

Budova Palmovka Open Park IV je obsazena

Nedávno dokončená součást kancelářského komplexu – budova Palmovka Open Park IV – se právě nyní stala sídlem společnosti Unilever a je už takřka obsazená. Stavba je vybudovaná na brownfieldu, částečně na místě bývalé strojírny Horák a Hlava, jejíž výrobní hala je historickou památkou. Při stavbě byly použity materiály s nízkým dopadem na životní prostředí a při provozu budovy je kladen důraz na ekologii a obnovitelné zdroje. Díky tomu získala budova certifikát Breeam Excellent. Mj. se pro údržbu zelených ploch a splachování využívá dešťová voda, čerstvý vzduch v prostorech udržuje systém přirozeného větrání, když k dispozici je i kompost na organický odpad a další zařízení pro recyklaci. Součástí objektu je i „zen“ zahrada, která se nachází přímo vedle kanceláří a slouží k relaxaci.

V této budově je k dispozici 13 282 metrů čtverečních kancelářských ploch. Projekt realizovala společnost Metrostav Development.

SF/pb