8. 4. 2016

ČD nádraží CPI neprodají

Dozorčí rada Českých drah schválila prodej většiny svých nádraží Správě železniční dopravní cesty (SŽDC). Nádražní budovy a zaměstnance, kteří se o ně starají, jí dráhy mají převést za 3,31 mld. Kč. Cena vyplývá z nejnovějšího znaleckého posudku. Částku nicméně v loňském roce prakticky stanovila Evropská komise, podle které převod nádraží mezi státem vlastněnými drahami a SŽDC za tuto cenu nebude považovat za nedovolenou podporu.Datum plánovaného převodu zhruba 1500 budov zatím dopravce neuvedl, převod musí ještě posvětit řídicí výbor ČD. Nabídce SŽDC dal kontrolní orgán drah přednost před nabídkou realitní skupiny CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka, která za nádraží nabízela čtyři miliardy korun. „Nechceme privatizaci železniční infrastruktury. Nádraží mají sloužit veřejnosti a musí být za rovných podmínek přístupná všem dopravcům. To garantuje jedině stát,“ uvedl předseda rady a zároveň náměstek ministra dopravy Milan Feranec. Součástí prodeje nádražních budov má být i pražské hlavní nádraží, naopak se netýká pražského Masarykova nádraží nebo hlavního nádraží v Brně. U „Masaryčky“ zatím nejsou vyřešeny vlastnické vztahy a převod brněnského nádraží komplikuje nedořešená otázka přesunu stanice do jiné lokality.