16. 4. 2019

CEE: popularita coworkingu stoupá

Zvyšující se zájem globálních korporací o prostory pro coworking (sdílené kanceláře) je výrazný trend, který v roce 2018 ovlivňoval kancelářské trhy čtyř největších hlavních měst v regionu střední a východní Evropy (CEE). Celková plocha flexibilních kancelářských prostor v Budapešti, Moskvě, Praze a Varšavě dosahuje 286 000 m2, což představuje přibližně 1 % celkového kancelářského trhu v těchto městech (29,9 mil. m2). Poptávka provozovatelů prostor pro coworking v roce 2018 tvořila 5 % celkových pronájmů kanceláří v hlavních městech regionu CEE.

V roce 2018 provozovatelé prostor pro coworking pronajali přes 200 000 m2 kancelářských prostor ve čtyřech největších metropolích regionu CEE. Nejaktivnějším trhem byla Varšava, kde se pronajalo 92 400 m2 flexibilních kanceláří, tedy 10,7 % všech pronajatých kancelářských prostor. Druhá byla Moskva se 64 300 m2 (3,2 % celkového objemu pronájmů), následovaná Prahou a Budapeští s 27 100 m2 (5,2 %), resp. 17 500 m2 (3,3 %).

“I v Praze zaznamenáváme od loňského roku obrovský boom coworkingových prostor, který bude jistě ještě pokračovat i v roce 2020. V současné době tvoří coworkingové kanceláře zhruba 1,2 % trhu, tedy prostor pro růst zde jistě je. Nicméně naše zkušenost i mezinárodní průzkum ukazují, že z Prahy se další coworkingový hub pravděpodobně nestane. Za tímto předpokladem nestojí nezájem ze strany operátorů ani investorů, ale menší aktivita startupových společností v ČR a nedostatečný růst digitálních a technologických společností,” říká Radka Novak ze společnosti Cushman & Wakefield.

Předním provozovatelem flexibilních pracovišť v regionu zůstává společnost IWG Group (vlastní firmy Regus a Spaces v Polsku). Jedničkou varšavského trhu je společnost BusinessLink, následovaná firmami WeWork a NewWork. WeWork, nejvýznamnější světový provozovatel kanceláří pro coworking, vykázal za uplynulých 12 měsíců v hlavních městech regionu CEE největší rozvoj. Firma otevřela nové kanceláře v Moskvě, Praze a Varšavě. Jediným novým provozovatelem, který se rozhodl expandovat v Budapešti, byla společnost HubHub.

SF/pb