2. 12. 2019

Celých 14 % Čechů nikdy nebylo na „síti“

Celkem 1,3 milionu občanů České republiky – tedy 14 % její populace  – nikdy nepoužilo internet. Tento počet se však vytrvale snižuje, ještě před patnácti lety to bylo 5,7 milionu osob. Průměr republiky v tomto ohledu „kazí“ věková skupina 65+. „Staří lidé internet nechtějí, nepotřebují nebo neumějí používat,“ vysvětluje Martin Mana z ČSÚ. V mladších věkových kategorií naopak používá internet naprostá většina. Např. v  kategorii 16-24 let se nikdy neocitlo online pouze 4 200 lidí, zatímco ve skupině starobních důchodců to je 1,04 milionu osob. Platí také přímá úměra podle dosaženého vzdělání: jen 0,2 % lidí s vysokoškolským diplomem nebylo nikdy na internetu.

Jedním z prostředků, jak se na internet dostat, je počítač. Před 30 lety šlo o naprostou vzácnost – počítač vlastnila pouhá 2 % českých domácností. Nyní je to jinak, počítačem disponuje 78 % domácností a toto číslo již nijak závratně nenarůstá. „Kdo počítač chce mít, tak ho má,“ lakonicky shrnuje M. Mana. Mění se tak pouze hardware. Prim teď hrají přenosné počítače a současně klesá zastoupení těch stolních – z 64 % domácností, které ho využívaly v roce 2009, na pouhých 14 % v letošním roce.

A co Češi na internetu dělají? Zhruba 4,7 milionu „internautů“ komunikuje na sociálních sítích, ještě více jich využívá internetové bankovnictví  (5,5 milionu). Trendem jsou nákupy přes internet, ty u nás realizuje 5,2 milionu osob. Zajímavé jsou v tomto směru rozdíly mezi pohlavími. České ženy si přes internet nejčastěji objednávají oděvy, obuv, kosmetiku a vstupenky na kulturní akce. U mužů vede elektronika, na dalších místech jsou pak oděvy, obuv, ubytovací služby a sportovní potřeby.

SF/tk