19. 6. 2012

České firmy ignorují zákon o účetnictví

Z nového průzkumu Komory certifikovaných účetních vyplývá, že nejhůře jsou na tom ve zveřejňování účetních závěrek firmy z Prahy, kde nedodržuje zákon o účetnictví až 70 % subjektů. Firmy v Brně jsou na tom o něco lépe – své účetní povinnosti neplní téměř 64 %. Jako nejvzornější ze zkoumaných regionů se ukázaly firmy se sídlem v Ostravě, které dosáhly na necelých 54 %. Až 63 % firem a subjektů ve zkoumaných regionech nezveřejnilo od roku 2006 svou účetní závěrku. Jejím publikování jim přitom nařizuje zákon o účetnictví. Nejhůř se zveřejňováním jsou na tom malé firmy, především společnosti s ručením omezeným. Současný trend je takový, že rok od roku se disciplína firem a subjektů zhoršuje.

„V první řadě dochází k porušení zákona. Na jedné straně slýcháme obavy podnikatelů z reakcí konkurence na zveřejněné účetní závěrky, na druhé straně bychom měli chránit i odběratele, pro které jsou často zveřejněné účetní závěrky jediným zdrojem informací o společnosti. Řešení nabízí novelizovaná čtvrtá direktiva EU, která výrazně redukuje obsah informací obsažených v účetních závěrkách mikropodniků, tj. podniků, které splňují alespoň dvě ze tří kritérií: obrat je nižší než 700 000 eur, bilanční suma nepřesahuje 350 000 eur a zaměstnávají méně než 10 zaměstnanců. Jejich rozvaha by měla obsahovat pouze následující informace: zřizovací výdaje, dlouhodobá aktiva, krátkodobá aktiva, na straně pasiv potom pouze vlastní kapitál, rezervy a závazky. Nicméně povinnost zveřejňovat tuto zkrácenou účetní závěrku zůstává zachována,“ komentuje situaci Alice Šrámková, předsedkyně Komory certifikovaných účetních.

Uvedené informace potvrzuje i společnost CCB – Czech Credit Bureau, která na základě své analýzy dokládá, že nejrozšířenější právní forma obchodních společností – společnost s ručením omezeným – povinnost zveřejňovat účetní závěrky podceňuje. Analytička společnosti Věra Kameníčková, k tomu dodává: „Za rok 2008 zveřejnilo účetní jen závěrku 44 % z celkového počtu aktivních společností. Nejhorší situace je kupodivu v případě státních podniků, naopak nejlépe se s povinností zveřejňovat účetní závěrky vyrovnávají akciové společnosti.“