15. 3. 2011

České firmy zmírnění růstu DPH vítají

„Myslím, že vyjádřím názor drtivé většiny českých podniků, když řeknu, že změnu vládního postoje vítáme. Nehledě na to, čím byla tato změna názoru způsobena, jde jednoznačně o správné rozhodnutí,“ říká Evžen Korec z developerské společnosti Ekospol. Přesto není podle Korce jakékoli zvyšování daně uplatňované na nové bydlení správným tahem. „I když stále platí, že zvyšování spodní sazby DPH zhorší dostupnost vlastního bydlení pro většinu českých domácností, alespoň nebudou dopady tak drastické, jako v případě, kdy by došlo ke skokovému nárůstu o 10 %. Navíc se daň nemění v průběhu fiskálního roku, což by mohlo být pro řadu především drobných živnostníků a malých firem likvidační,“ dodává Korec.

V Ekospolu provedli analýzu DPH, která je na tzv. sociální bydlení uplatňována v ostatních státech Evropské unie. Z dokumentu Evropské komise „VAT Rates Applied in the Member States of the European Union“, (http://ec.eu­ropa.eu) vyplývá, že celkem 12 států evropské sedmadvacítky stále uplatňuje na nové byty splňující definici sociálního bydlení sníženou nebo žádnou sazbu DPH.

Nižší sazbu DPH, než je současná desetiprocentní uplatňovaná v České republice, pak má celkem 8 států (Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko). Sazby DPH na sociální bydlení se zde pohybují v intervalu 3 – 8,5 procenta. Zajímavé jsou především země s tzv. „super-sníženou sazbou“, která je nižší než 5 %. Patří sem například Lucembursko, Itálie či Španělsko. Ve Francii zaplatí kupující nového bytu DPH pouhých 5,5 %, v Rumunsku 5 %, v Belgii 6 % a například v blízkém Polsku 8 %. Pouze v Lucembursku přitom uplatnění snížené daně podléhá podmínce, že musí jít o pořízení nemovitosti k trvalému bydlení. Ještě dále ale zašli na Maltě a v Portugalsku, kde je sociální bydlení od DPH úplně osvobozeno jakožto výjimka. Výčet zemí se sníženou sazbou na bydlení ještě doplňuje Irsko, tam je ale snížená sazba rovna 13,5 %, a tedy vyšší.

„Není náhodou, že právě v silných zemích, které platí za evropské ´křiklouny´ a dokáží si při vyjednávání podmínek leccos vydupat, je DPH na bydlení nejnižší. Francouzští, italští, španělští či polští politici dobře vědí, jak citlivá je otázka bydlení pro jejich voliče. U nás to bohužel tolik neplatí,“ uzavírá Evžen Korec.