16. 3. 2018

České reality: prosperita s nejistou perspektivou

V pořadí už XVII. ročník jarní konference Stavebního fóra se tentokrát bude koncentrovat zejména na nejbližší výhledy českého realitního trhu. Na jeho aktuální stav si většina aktérů trhu nemůže stěžovat, nicméně značné obavy budí zejména aktuální situace rezidenční výstavby stejně jako pokračující legislativní a administrativní zátěž výstavby vůbec.

První panel konference bude věnován investičnímu trhu, porovnání českých poměrů se zahraničními a změnami ve sféře realizace akvizicí. Investiční operace z pohledu právnického budou předmětem příspěvku Tomáše Běhounka z AK bnt attorneys-at-law, názory investorů budou v panelu prezentovat Petr Herman (HB Reavis) a Michal Nawrot (Peakside Capital), když s investičním trhem v číslech účastníky konference seznámí Lenka Šindelářová z BNP Paribas Real Estate.

Fungování realitního trhu je úzce spjato s finančním sektorem, když hodně pozornosti u nás v současnosti budí zejména „hypoteční“ politika centrální banky. O té bude v rámci třetího panelu mluvit Jan Frait (ČNB), o alternativních možnostech financování bytové výstavby Marcel Soural (Trigema), přičemž bankovní sektor a jeho postoj k nemovitostem v této části konference budou reprezentovat Lenka Kostrounová (ČSOB) a Petr Vohralík (ČS). Pohled nemovitostního fondu představí Filip Kubricht (REICO).

Vysoce aktuální bytové výstavbě a její budoucnosti bude věnován poslední panel konference, jenž bude moderovat Martin Mládek (AK INVICTA). O potřebách Prahy v oblasti bydlení budou v jeho rámci referovat Jaromír Hainc(IPR) a Martin Lux (Sociologický ústav AV ČR), s názory a prognózami obchodní praxe v „bytovém“ panelu vystoupí Jana Volavková (RK Svoboda & Williams). Panel se dotkne také dnes silně sledované problematiky sociálního bydlení a jeho legislativní úpravy – o těch bude referovat Jiří Klíma z MMR.

Legislativním novinkám ovšem bude věnován především druhý panel – směrnicemi ATAD, problematikou GDPR a řadou dalších aktuálních právních novinek se budou zabývat odborníci ze společností Deloitte Advisory (Michaela Lounková, Tereza Gebauer a Roman Ženatý) a Ambruz & Dark Deloitte Legal (Olga Kaizar a Zdeněk Horáček), jejichž sestavu doplní s názory z praxe Jan Petráš (Tesco Stores).

Real Estate Market > Spring 2018 se koná pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové. Konference proběhne ve středu 21. 3. v Diplomat Hotelu (Evropská 15, Praha 6), zahájena bude v 9.30.

Hlavními partnery konference jsou bnt attorneys-at-law s.r.o., Česká spořitelna, a.s., Deloitte Czech Republic, MS architekti s.r.o.

Konferenci dále podporují tito partneři: BNP Paribas Real Estate APM CR s.r.o., CRESTYL real estate s.r.o., ČSOB, a. s.,  INVICTA, advokátní kancelář, s.r.o., SVOBODA & WILLIAMS s.r.o.

(Více informací a přihlášku najdete na http://www.stavebni-forum.cz/cs/diskusnisetkani/xvii-rocnik-odborne-konference-real-estate-market-spring-2018/ .)

SF/pb