27. 11. 2015

České stavebnictví nabírá dech

Podle odhadu Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS) tuzemské stavebnictví v letošním roce vzroste o 7 %. Růst v jednotkách procent by měl pokračovat i v příštím roce. „České stavebnictví se letos na první pohled vyvíjí pozitivně. Při bližším pohledu je ale jasné, že pozitivní vývoj není plynulý, že obor pokračuje skokově. Přesto můžeme náš odhad z prvního čtvrtletí, kdy jsme počítali s pětiprocentním růstem, ještě mírně zvýšit,“ řekl prezident svazu Václav Matyáš. Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) loni po pětiletém poklesu stavebnictví vzrostlo o 4,3 %. V roce 2013 stavební firmy vykázaly tržby 397 mld. Kč, letos by to podle SPS mohlo být 470 miliard. „V příštím roce očekávám růst v jednotkách procent. Ale jestli to bude jedno nebo devět, to nejsem schopen určit. Vývoj zakázek v letošním 3. čtvrtletí může být určitým varováním ,“ dodal prezident SPS. Například analytická společnost CEEC Research, která provádí každé čtvrtletí průzkum mezi řediteli stovky stavebních firem, pro letošek očekává růst o 6,6 %. Podle SPS české stavebnictví brzdí zejména špatná legislativa, ať už jde o novelu stavebního zákona nebo nový zákon o veřejných zakázkách. Mašek. Za velký problém SPS považuje také novelu zákona o posouzení vlivů na životní prostředí, tzv. zákon EIA (Environmental Impact Assessment). „To je jedna z hlavních příčin, proč stavby nejdou urychlit. Prostor, který se tam dává veřejnosti, je nesmyslně velký,“ upozornili představitelé svazu. Jako příklad problémů byl uveden projekt rozšíření centrály ČSOB v pražských Radlicích nebo spalovnu v Plzni, kde byla stavba už třikrát zastavena.