8. 7. 2013

České stavebnictví se dále propadá

České stavebnictví v květnu prohloubilo svůj propad. Stavební výroba podle údajů ČSÚ v pátém měsíci letošního roku meziročně klesla o 15,5 % po dubnovém poklesu o 11,4 %, přičemž propad pozemního stavitelství byl mírně vyšší než u inženýrskách staveb. Vydaných stavebních povolení ubylo meziročně téměř o pětinu, snížil se také počet zahájených a dokončených bytů. Zaměstnanců ve stavebních podnicích s 50 a více zaměstnanci v květnu meziročně ubylo o 8,5 %, jejich průměrná měsíční mzda zůstala na úrovni roku 2012 a činila 28 988 Kč. „Výsledky šetření Českého statistického úřadu za květen roku 2013 opět nepřinesly žádná pozitivní čísla a potvrzují pokračující propad českého stavebnictví. Přitom květen patří k měsícům, kdy naplno probíhají sezónní práce – dalo by se tedy očekávat, že i stavebnictví na tom bude o něco lépe než v zimě,“ okomentoval statistiku prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Václav Matyáš, podle kterého zlepšení nečeká české stavebnictví ani v nejbližších měsících. Ve 27 zemích Evropské unie stavební produkce podle údajů Eurostatu v dubnu meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 5,9 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 5,2 % a inženýrské stavitelství o 8,3 %.