25. 11. 2019

České stavebnictví se dostává do stagnace

Podle ředitelů stavebních společností zaznamená české stavebnictví v roce 2020 i 2021 stále ještě růst, ačkoli v roce 2021 už půjde o mírnou stagnaci. Pro rok 2020 lze očekávat zvýšené produkce celého odvětví o 1,7 %, pro rok další potom pouze o 0,5 %. O něco lepší očekávání mají firmy v oblasti svých tržeb, kde počítají s jejich růstem o 3,6 %, pro rok 2021 potom o 1,3 %. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví společností CEEC Research.

Jiří Vacek, ředitel CEEC Research, k vývoji stavebnictví dodává: „České stavebnictví v následujících letech sice ještě meziročně navýší své výkony, jíž je však vidět zpomalení růstu a nástup stagnace. Dalšímu rozvoji stavebnictví napomůže vytvoření nového stavebního zákona a také větší rozběhnutí implementace BIM do veřejného i privátního sektoru.“

Tomáš Bělina z firmy Trigema Building k tomu dodává: „Domácí stavebnictví bude ovlivněno na jedné straně nedostatkem pracovníků, současně ale také možná relativně nižším počtem nových stavebních zakázek.“

V současné době mají stavební společnosti využité kapacity v průměru na 95 % a zakázky na 10 měsíců dopředu.

SF/pb