24. 8. 2021

Česko láká logistické společnosti

„Pro mezinárodní logistické společnosti je Česká republika atraktivní svou polohou, díky které jsou z Čech schopné efektivně zásobovat jak západní, tak střední Evropu. Největší zájem je o Prahu a její bezprostřední okolí, ale vzhledem k omezené kapacitě tamějších skladů a k významnému nárůstu nájmů v některých pražských lokalitách, se tyto firmy přesouvají do regionů. Společnosti, které obsluhují německý trh, na Plzeňsko nebo k hranicím s Německem. Pokud v ČR nenajdou vhodné a dostatečně velké prostory, přesouvají své projekty obvykle do Polska, kde se obecně více a rychleji staví, kde jsou nižší nájmy a odkud je lepší spojení na sever SRN,“ uvádí Peter Kolenčík ze společnosti Lokatio.cz.

Například logistická společnost Ecologistics právě v Česku v posledních měsících expanduje a aktuálně si pronajímá celkem 63 300 m2 skladovacích ploch v celkem čtyřech logistických parcích v Praze-západ a v Plzni-Štěnovicích. K jejím klientům patří především e-commerce firmy, jejichž zboží dodává zákazníkům jak v České a Slovenské republice, tak v sousedním Německu. „Ecologistics působí jako takzvaný 3PL operátor, který zajišťuje distribuci zboží především e-commerce fire, jako je Amazon, eBay, AliExpress, shopify nebo Walmart. V České republice denně odbavíme 30 000 zásilek,“ říká Roman Havelka z Ecologistics Česká republika.

SF/pb