20. 2. 2018

Česko v mezinárodním kontextu

Česká republika se v rámci EU řadí mezi země s nejnižší kojeneckou úmrtností a nejnižším podílem osob ohrožených příjmovou chudobou či sociálním vyloučením. Naopak náležíme mezi státy, v nichž obyvatelstvo nejvíce trpí nadváhou. Evropský průměr přesahujeme také z hlediska podílu kuřáků v populaci.

„S hodnotou 70,9 % se řadíme na první místo mezi státy EU v podílu osob se středoškolským vzděláním ukončeným závěrečnou nebo maturitní zkouškou či s nástavbovým vzděláním, jako jsou pomaturitní rekvalifikační kurzy. Unijní průměr činí 45 %,“ popisuje místopředseda ČSÚ Marek Rojíček. V podílu osob s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním zaujímáme až 24. místo s 21,1 %. V tomto směru je na tom nejlépe Velká Británie, nejhůře Rumunsko.

Přestože česká populace stárne, patříme věkovým mediánem 41,5 let mezi členské země s mladším obyvatelstvem. Nejstarší obyvatelstvo žilo v roce 2016 v Německu.

„Pouze 4,9 % českých žen pracovalo v roce 2016 na částečný úvazek, což je výrazně pod průměrem EU, který činil 15 %. Nejvíce žen v EU na částečný úvazek bylo zaměstnáno v Nizozemsku, konkrétně 35,4 %. Nejméně pak v Bulharsku s podílem 1,2 %,“ doplňuje Tomáš Hamerský z oddělení informačních služeb ČSÚ.

V České republice připadalo v roce 2015 na 100 tisíc obyvatel 19 loupeží, což je v evropském kontextu podprůměrné číslo. V Belgii je loupeží statisticky nejvíce, 197 na 100 tisíc obyvatel. Nejméně loupeží bylo zaznamenáno na Slovensku, necelých 10 na 100 tisíc obyvatel.

Srovnání států EU i dalších zemí Evropy či světa naleznete v nové publikaci ČSÚ s názvem „Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje) – 2017“: https://www.czso.cz/csu/czso/ceska-republika-v-mezinarodnim-srovnani-vybrane-udaje-2016.

SF/pb