15. 6. 2018

Českou ekonomiku táhnou investice i spotřeba

České republice se ekonomicky daří, v Evropě stále patří mezi země s nadprůměrným růstem. Vývoji HDP pomáhá domácí spotřeba stejně jako investice.  V 1. čtvrtletí se HDP v ČR zvýšil meziročně o 4,4 %.

Pro české hospodářství je tradičně jedním z klíčových pilířů zpracovatelský průmysl, největší vliv má pak automobilový průmysl a přidružené obory. Zpomalení produkce automobilového průmyslu se projevilo na vývoji celého odvětví. V 1. čtvrtletí vzrostl průmysl meziročně o 4,0 %, když na konci minulého roku dosahoval necelých 8 %. Výrobci automobilů přispěli k růstu celého odvětví nejméně od poloviny roku 2013, kdy se ekonomika vymaňovala z recese. Naopak dobrá zpráva je, že příznivé výsledky má strojírenství, ale také farmacie či výroba oděvů. Růst průmyslu je tak rovnoměrněji rozdělen do více odvětví, které jsou na sobě méně závislá. Lepší celkový výsledek tlumila těžba a dobývání, společně s energetikou.

„Trh práce překonává jeden rekord za druhým. Růst průměrné mzdy v 1. čtvrtletí o 8,6 % byl nejvyšší za posledních deset let. Pro firmy to ovšem už tak dobrá zpráva není, zejména průmyslové podniky začíná nedostatek zaměstnanců brzdit v jejich dalším rozvoji,“ říká Marek Rojíček z ČSÚ. V rámci Evropské unie máme nejnižší míru nezaměstnanosti nepřetržitě od začátku roku 2016.

Inflace se celý loňský rok pohybovala nad 2 %. V 1. čtvrtletí 2018 byl meziroční růst spotřebitelských cen 1,9 %. Nejvíce k tomu přispěly vyšší náklady na bydlení a ceny potravin. V minulých letech náklady na bydlení rostly jen mírně, nyní se projevil růst nájemného a cen energií. Stejně tak se zvyšují ceny nemovitostí. Zejména v Praze poptávka po bydlení, společně s nízkou úrovní bytové výstavby v hlavním městě, vytáhly ceny nemovitostí vysoko. Ve 2. čtvrtletí 2017 rostly ceny starších bytů meziročně téměř 20% tempem, na začátku letošního roku jsme zaznamenali oslabení tohoto růstu. Nabídkové ceny bytů se v 1. čtvrtletí 2018 drží na vysoké úrovni růstu (12,8 % v ČR, 15,1 % v Praze), podle údajů ČSÚ ale již dále nezrychlují.

SF/pb