29. 1. 2013

Český bytový fond je zastaralý

Největší rozmach výstavby bytů v České republice byl v 70. a 80. letech XX. století. Po roce 1989 se její intenzita výrazně snížila, aby k novému oživení došlo až v první dekádě právě probíhajícího století – vyplývá ze statistik „Housing Statistics in the European Union“. Výsledkem je skutečnost, že tuzemský bytový fond je poměrně zastaralý, což je nepochybně potenciál pro růst výstavby nových bytů.

Od roku 1990 počet dokončených bytů v České republice významně poklesl. V 90. letech činil podíl nových bytů na celkovém bytovém fondu zhruba 8 %. Nový impuls pro moderní výstavbu začal až od roku 2001. Za poslední desetiletí (2001–2012) se v České republice dokončilo celkem 329 tisíc bytů, což je přibližně 13 % bytového fondu, drtivou většinu z toho ovšem představuje výstavba bytů v rodinných domech, realizovaná malými stavebníky – koncovými uživateli.

id22076-01.jpg

Tabulka ukazuje složení bytového fondu v jednotlivých zemích podle jeho stáří (od roku dokončení výstavby, resp. kolaudace). Hodnoty uvedené tabulce představují procentuální zastoupení bytů v jednotlivých kategoriích. V tabulce nejsou uvedeny údaje od roku 2001 (proto součet hodnot za jednotlivé země nedává 100 %), a to z důvodu obtížné mezinárodní komparace.