21. 2. 2014

Colliers: realitní investice loni vzrostly o 82 %

Objem realitních investic v Česku loni vzrostl o 82 %. Investoři podle analýzy poradenské společnosti Colliers International uzavřeli obchody za celkem 1,1 mld. eur (30,15 mld. Kč), více než polovinu z toho však tvořily tři největší transakce.

Hlavní pozornost investoři loni zaměřili na kancelářské nemovitosti, ty představovaly 62 % transakcí. Tento podíl byl podobný jako v roce 2012 a je jen nepatrně vyšší než pětiletý průměr 56 %. Nicméně také sektor logistiky také zaznamenal neobvykle vysokou úroveň investic – na objemu všech transakcí se podílel 28 %, pětiletý průměr v logistickém odvětví je přitom15,6 %.

Nejaktivnější byli na českém trhu američtí investoři, kteří loni realizovali 36 % všech realitních investic. Čeští investoři uzavřeli obchody za celkem 355 mil. eur a z jejich pohledu jde o druhý nejúspěšnější rok.

Letos by měl být objem realitních investic v Česku ještě vyšší. „Mezi podnikatelskou komunitou převládá opatrný optimismus. Jsme svědky rostoucí tendence odklonu od čistého zaměření na úspory k plánování růstu obchodních aktivit při snaze zlepšovat pracovní prostředí,“ říká Omar Sattar, ředitel Colliers v ČR.