30. 3. 2012

CPI vydalo své obligace

Czech Property Investments (CPI) prostřednictvím J&T Banky uvedla na trh dvoumiliardovou korunovou emisi se sedmiletou splatností, která následuje po sedmiletých a tříletých dluhopisech v objemu 70 a 10 milionů euro nabízených od minulého týdne. Korunové dluhopisy s nominální hodnotou ve výši 1 Kč nesou pohyblivý úrokový výnos stanovený dle úrokové sazby 6M PRIBOR +6,50 % p.a. Eurové dluhopisy s nominální hodnotou 500 eur jsou úročeny se stejnou marží ve výši 6,5 % nad 6M EURIBOR. Všechny tři nové emise jsou kotovány na Burze cenných papírů Praha.