18. 10. 2017

ČR: koncepce pro zavádění metody BIM

„Zvýšení efektivity ve stavebnictví díky metodě BIM o pouhých deset procentních bodů znamená roční úsporu 45 miliard korun v investicích,“ říká Petr Matyáš ze společnosti di5 architekti inženýři.
V současné době probíhá po celém světě proces digitalizace ve stavebnictví, tzv. Stavebnictví 4.0. Tento trend byl nastartován i v České republice, a to novelou zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. a také usnesením vlády z 25. září 2017, kdy byla schválena „Koncepce zavádění metody BIM v České republice“. Materiál mj. obsahuje plán postupného zavádění BIMu v letech 2018 – 2027 včetně doporučených opatření. Klíčovým termínem je rok 2022, odkdy je plánováno uložení povinnosti použití BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce financované z veřejných rozpočtů.

„Stát zadává zhruba 40 % ročního objemu investic, který se v ČR pohybuje kolem 450 miliard korun. Z toho vyplývá, že pokud má někdo stanovovat standardy a zlepšovat konkurenceschopnost celého odvětví, je to právě stát,“ říká Petr Matyáš a dodává: „Neefektivita ve stavebnictví se pohybuje kolem 57 %. Způsobují ji zejména chyby při stavbě, ať už se jedná o nevhodné plánování lidských a materiálních zdrojů či velké množství předělávek kvůli špatné koordinaci jednotlivých stavebních kroků.“

V ČR metodu BIM využívá už řada soukromých firem. „V podstatě všichni velcí investoři, kteří za námi jako architekty nyní přicházejí, chtějí, abychom jejich projekty odevzdali v BIMu. Ať už se jedná o společnosti jako Penta Investments, Skanska či Metrostav Development,“ komentuje zájem o BIM Petr Matyáš z firmy di5 architekti inženýři.

SF/pb