2. 3. 2020

ČR: sektor cestovního ruchu stále roste

Česká ekonomika profituje z pozitivního vývoje cestovního ruchu. V roce 2018 v tomto oboru pracovalo 240 600 osob (4,4 % všech pracovních sil) a tvořil 2,9 % HDP. Finanční přínos z turistiky na našem území se zvyšuje nepřetržitě od roku 2011 – celkový objem výdajů v sektoru cestovního ruchu v roce 2018 dosáhl 294,7 mld. Kč. Jedná se o souhrnný ukazatel poptávky všech návštěvníků, kteří trávili svou dovolenou v Česku.
Příjezdový cestovní ruch reprezentovaný zahraničními návštěvníky tvořil více než 57 % (168,5 mld. Kč). Zbývající dvě pětiny finančních prostředků generovali tuzemští návštěvníci prostřednictvím domácího cestovního ruchu (126,2 mld. Kč).

„Českou republiku v roce 2018 navštívilo 36,3 milionu zahraničních hostů. Obdivují především naše památky a přírodu, ale rádi přijíždějí i za kulturními či gastronomickými zážitky nebo za kongresovou turistikou. Naopak čeští občané uskutečnili téměř 86 milionů cest v tuzemsku a 13 milionů cest do zahraničí,“ říká Marek Rojíček, předseda ČSÚ.

SF/pb