9. 8. 2017

ČS nemovitostní fond expanduje do Polska

ČS nemovitostní fond, který obhospodařuje REICO investiční společnost České spořitelny, koupil začátkem srpna administrativní budovu Proximo I ve Varšavě. Hodnota akvizice činí přibližně 3,078 mld. Kč (116,6 mil. eur). Transakce se uskutečnila formou převodu 100% vlastnického práva k nemovitosti.  Nová akvizice je důležitým posunem v  geografické diverzifikaci aktiv fondu – dosud totiž vlastnil nemovitosti pouze v České republice a na Slovensku.

Největším nájemcem budovy je lokální pobočka americké výrobní společnosti Stanley Black & Decker, která zaujímá zhruba 17 % celkové pronajímatelné plochy. Nemovitost byla postavena v roce 2016 podle návrhu britské architektonické kanceláře Rolfe Judd.  Design lobby a vnitřní dvorany budovy navrhla italská společnost Pininfarina. Budova má environmentální certifikát BREEAM Excellent.

ČS nemovitostní fond touto akvizicí rozšíří svůj počet nemovitostí na celkem 12 budov. Celková tržní hodnota portfolia fondu přesáhla po akvizici budovy Proximo I částku 15 mld. Kč. Ve vlastnictví fondu jsou nyní nemovitosti v Praze, Bratislavě, Varšavě, Brně a Českých Budějovicích. Ke konci července 2017 do fondu investovalo přes 58 tisíc podílníků. ČS nemovitostní fond je určen zejména konzervativním investorům a svým výnosem má za cíl se z dlouhodobého pohledu pohybovat nad úrovní státních dluhopisů. Výnos fondu za posledních pět let činil 2,56% p.a. (k 3. 8. 2017).

SF/pb