19. 2. 2018

ČS nemovitostní fond obměňuje portfolio

ČS nemovitostní fond pokračuje v obměně svého portfolia. Po koupi celkem tří nových nemovitostí v uplynulých měsících přistoupil k prodeji administrativní objektu Táborská 31 v Praze, jedné z nejdéle držených nemovitostí ve svém portfoliu. Budovu koupila společnost 100 Towers Holding, pro kterou je to již třetí akvizice za posledních dvanáct měsíců. Finanční podmínky prodeje se pohybovaly mírně nad nezávislými znaleckými posudky používanými při oceňování budov portfolia fondu a prodej tak bude mít mírně pozitivní dopad na výnos fondu.

Celková pronajímatelná plocha administrativní budovy Táborská 31 je 8 144 m2 a je z více jak 80 % pronajata. ČS nemovitostní fond má nyní ve svém portfoliu celkem 12 nemovitostí. Tržní hodnota portfolia i nadále překračuje 19 mld. Kč. Prodejem této budovy fond pokračuje v obměně vybraných nemovitostí, které již dosáhly stanoveného investičního horizontu nebo již nevyhovují požadavkům daným současnou investiční strategií fondu. PKe konci ledna 2018 do ČS nemovitostního fondu investovalo přes 64 tisíc podílníků a výnos fondu za posledních 12 měsíců činil 2.75%.

SF/pb