2. 4. 2015

ČS nemovitostní fond prodal první budovu

ČS nemovitostní fond prodává první budovu ze svého portfolia – secesní budovu Antonína Macka z konce 19. století získalo ostravsko-opavské biskupství, které chce nemovitost dlouhodobě spravovat. Prodejem tohoto objektu začal ČS nemovitostní fond plánovanou obměnu vybraných nemovitostí, které již dosáhly stanoveného investičního horizontu, nebo nejsou v souladu se současnou investiční strategií fondu.„Investice do budovy Antonína Macka již za osm let přinesla maximum toho, co jsme očekávali. Aktuální parametry nemovitostí již však nekorespondují se současnou investiční strategií fondu. Jedná se zejména o malý rozsah pronajímatelné plochy, lhůtu držení nemovitosti v portfoliu fondua celkový charakter budovy,“ řekl Martin Skalický z investiční společnosti REICO ČS, která ČS nemovitostní fond spravuje. ČS nemovitostní fond zmíněným prodejem snížil počet nemovitostí v portfoliu na 8 objektů v Praze, Brně, Českých Budějovicích a v Bratislavě Tržní hodnota portfolia však i nadále překračuje úroveň 5 mld. Kč. Fond vznikl v roce 2007 a z pohledu svého investičního zaměření a výše hodnoty vlastního kapitálu se zatím jedná o jediný český fond tohoto typu na našem trhu. Je určen zejména konzervativním investorům a svým výnosem má za cíl se z dlouhodobého pohledu pohybovat nad úrovní státních dluhopisů. Výnos fondu za poslední 3 roky byl 3,0 % p.a.