7. 12. 2012

CZGBC vydává publikaci „LCA a EPD stavebních výrobků“

Jak posoudit, jestli stavební výrobek je nebo není šetrný k životnímu prostředí? A k čemu to vlastně v byznysu bude? Odpověď není jednoduchá. Nová kniha „LCA a EPD stavebních výrobků“, kterou právě vydává Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC), se o to přesto snaží. Pro stavební výrobky s environmentální deklarací (EPD) vzniká v Česku nový trh. Vytváří ho trend komplexních certifikací budov, který klade důraz právě na nízkou environmentální zátěž stavebního procesu. Před třemi lety zde byla jediná budova s takovou certifikací (centrála ČSOB v Praze), dnes je jich už přes dvacet a další desítky projektů se připravují. O to více dodavatelé stavebních výrobků tyto trendy musejí vnímat. „My sáhneme vždy po výrobku s environmentální deklarací, protože díky tomu získáme v certifikaci body navíc,“ vysvětluje Petr Lhoták, který se zabývá problematikou udržitelnosti ve společnosti Skanska.

Publikace „LCA a EPD stavebních výrobků“ přináší vhled do problematiky životního cyklu stavebních výrobků a jeho posuzování vzhledem k dopadům na životní prostředí. Do značné míry vznikla jako kolektivní dílo, vedoucím autorského kolektivu byl Vladimír Kočí z Vysoké školy chemicko-technologické. Na obsahu knihy se podíleli také odborníci ze stavební praxe, jako například již citovaný Petr Lhoták. „Jsem si jist, že naše publikace bude užitečná všem výrobcům, ale také architektům, projektantům, dodavatelům staveb nebo marketingovým odborníkům v realitních kancelářích,“ říká Petr Vogel z CZGBC.