14. 10. 2015

Ekologové kritizují novelu stavebního zákona

Chystaná novela stavebního zákona, jejímž cílem je urychlit povolovací proces, podle ekologických organizací zásadně omezí práva lidí na to, aby se mohli vyjádřit ke stavbám ve svém okolí. Podle zástupců Asociace Zelený kruh by veřejnost mohla být mimo jiné vyřazena z rozhodování o kácení dřevin kvůli velkým stavbám. Mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková ale tvrdí, že veřejnosti budou přiznána totožná práva jako nyní. U záměrů kácení dřevin se správní řízení neruší, nýbrž posune do územního řízení. Celkově MŽP novelu považuje v těch částech zákona, které se dotýkají jeho kompetencí, za přijatelný kompromis.

Novelu mělo Ministerstvo pro místní rozvoj původně poslat do vlády v červnu, termín se ale zřejmě protáhne na konec roku. Zásadní změnou má být sloučení povolovacího procesu do jednoho řízení – do tzv. koordinovaného, podle dřívější pracovní verze jednotného povolovacího řízení, by se sloučilo nyní oddělené uzemní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí, takzvaný proces EIA. Má to podle MMR výrazně urychlit povolování staveb i ulehčit drobným stavebníkům.

Novela také navrhuje zrušit povinné veřejné slyšení v rámci procesu EIA. Úřad by tak rozhodoval, jestli se uspořádá nebo ne. Nyní se má veřejné slyšení konat vždy. Podle MŽP ovšem veřejná projednání v rámci EIA znamenají náklady pro státní správu a celkově ho prodlužují. Úřady a soudy rozhodují o stavbách pomalu a komplikovaně. Vondrouš připustil, že je potřeba systém zjednodušit a posílit jejich kapacity, ovšem ne touto novelou. To je i obsahem výzvy Zeleného kruhu a Nadace VIA. Původně měla novela zákona, který se novelizuje podruhé po třech letech, platit už v polovině příštího roku. V září už ale MMR navrhlo posunout účinnost novely na konec příštího roku nebo leden 2017.