26. 4. 2019

EU a české komerční nemovitosti

S blížícím se patnáctiletým výročím vstupu České republiky do Evropské unie vytvořila společnost Savills, poskytující poradenské služby v oblasti komerčních nemovitostí, výmluvnou infografiku, mapující klíčové milníky v procesu transformace realitního trhu a ekonomiky ČR.

Infografika ukazuje radikální změny, jež se za posledních 15 let udály na českém průmyslovém, investičním, kancelářském a maloobchodním trhu – od trojnásobku objemu investic až po osminásobný nárůst nabídky průmyslových prostor, od prvního moderního nákupního centra až po příchod sdílené ekonomiky, jež předznamenala novou revoluci ve způsobu vnímání městského prostoru.

Český realitní trh do značné míry sleduje globální trendy, nicméně v některých oblastech sám určuje trendy, například PropTech společnosti jsou vysoce ceněny pro svou kvalifikovanou a talentovanou pracovní sílu v oblasti IT. Sektor podnikatelských služeb, který zaměstnává více než 100 000 osob pracujících v 300 moderních, účelově postavených business centrech napříč Českou republikou, je klíčovým pro celý region.

 

 

 

 

 

 

 

 

SF/pb