26. 4. 2012

HB Index: ceny realit jsou stabilní

Reálné tržní ceny rezidenčních nemovitostí v České republice podle HB INDEXu pokračovaly i v prvním čtvrtletí letošního roku v dosavadním vývoji – ceny bytů nepatrně poklesly, u rodinných domů pokračuje mírný cenový růst. Pozemky jako vhodný investiční nástroj pokračují v dlouhodobém stabilním růstu. Průměrná tržní cena bytů během prvního čtvrtletí roku 2012 se stabilizovala, hodnota HB Indexu poklesla jen o 0,2 procentního bodu (pcb) a k 31. březnu letošního roku dosáhla 96,7. Ceny rodinných domů zaznamenaly v průběhu 1. čtvrtletí roku 2012 znovu mírný růst, a to o 2,3 pcb na výslednou hodnotu 103,1. Z pohledu uplynulého roku ceny rodinných domů mírně kolísaly kolem hodnoty 100, celkově však mají stabilní vývoj. Ceny pozemků v České republice po třech čtvrtletích, v nichž nedošlo k větším změnám, opět vzrostly, hodnota indexu v prvním čtvrtletí stoupla o 1,6 pcb a dosáhla 108,3. Z pohledu uplynulého roku pozemky rostly trvale a dosáhly nejvyššího cenového rozdílu ze všech HB indexem sledovaných nemovitostí.

Aktuální i historické hodnoty indexu naleznete na http://www.hy­posvet.cz/hb-index/.