26. 9. 2016

Hradec Králové: radnice jedná s CTP Invest

Královéhradečtí zastupitelé budou hlasovat o poskytnutí souhlasu s využitím městské parcely pro stavbu společnosti CTP Invest, která ve městě bez povolení rozestavěla obchodní park, 25. října. Podle mluvčí radnice M. Vlčkové pokračuje intenzivní jednání mezi společností a radnicí. Firma v létě dopisem vyzvala město, aby do 29. srpna poskytlo souhlasy se stavbou příjezdové cesty na městských parcelách nebo uhradilo škodu osmi milionů eur (220 mil. Kč) či zahájilo jednání o smírném řešení. V dopise uvedlo, že pokud město nezareaguje, skončí celý spor u soudu. Později firma oznámila, že do setkání předsedů zastupitelských klubů nebude iniciovat žalobu o způsobenou škodu vůči městu Hradec Králové.

Na jednání podle mluvčí kluby, které se přiklánějí k možnosti souhlasy poskytnout, požadovaly záruky, že firma nebude požadovat náhradu škody. Firma poté předložila návrh dohody o narovnání. „Vzhledem k nevyváženosti návrhu a také vzhledem k tomu, že návrh nepopisoval průběh vztahu úplně a objektivně, byl návrh ze strany města upraven,“ uvedla M. Vlčková. Protinávrh odeslalo město firmě, její právní zástupce poslal další protinávrh, který předpokládá přípravu dalších navazujících smluvních vztahů. Mluvčí upozornila, že žádný z návrhů dosud nebyl projednán v orgánech města a nelze tak předjímat, zda získá potřebnou podporu.

Firmě CTP k legalizaci stavby chybí souhlas města se stavbou příjezdové silnice na městských parcelách. Zastupitelstvo města problém řešilo dvakrát loni na podzim a zastupitelé vždy odmítli firmě dát souhlas se stavbou silnice. Obchodní park začala CTP Invest bez povolení budovat na podzim 2014 u výpadovky na Ostravu. Po několika neúspěšných výzvách úřadů k zastavení stavby práce začátkem března 2015 přerušila. V tu dobu již měla první halu téměř hotovou a u druhé byla na začátku stavby. Následně firma požádala o vydání dodatečného stavebního povolení. Řízení o něm je na žádost CTP nyní přerušené.

V souvislosti s postupem firmy CTP Invest podal trestní oznámení Nadační fond proti korupci. Aktivista Aleš Dohnal, který proti stavbě bojuje, v médiích uvedl, že cílem trestního oznámení je snaha prošetřit, zda nabídky a jak uvedl, v poslední fázi i výhrůžky, nenaplňují skutkovou podstatu trestného činu podplácení, případně jiného trestného činu.