16. 12. 2019

IPR: rukojeť pro architektonické soutěže

Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR Praha) vydává novou publikaci s názvem „Soutěžit se vyplatí!“, která je návodem při tvorbě architektonických, urbanistických či krajinářských soutěží. Publikace se věnuje jednotlivým typům soutěžím, jako jsou soutěže architektonické, urbanistické či krajinářské. Brožura popisuje jejich průběh od prvotního impulzu až po zahájení stavebních prací a představuje architektonickou soutěž jako efektivní nástroj pro realizaci stavebních záměrů.

„Architektonické soutěže jsou v České republice stále velkou neznámou. Díky nim a jejich správnému průběhu však může vznikat lepší a kvalitnější architektura, což přispívá k nejen estetickému zkvalitňování měst,“ popisuje brožuru Petr Hlaváček, I. náměstek primátora.

IPR Praha sám pořádal či se jako konzultant účastnil více než deseti soutěží. Patří mezi ně například projekt na rozvojovém území Smíchov City, nový pražský mobiliář či lávka spojující Holešovice a Karlín.

„Publikace je prvním vydaným návodem na to, jak dělat architektonické soutěže správně. Mnoho zadavatelů tápe, jak naformulovat jejich zadání či soutěžní podmínky. Ulehčí to práci nejenom organizátorům soutěží či stavebním úřadům, ale i samotným architektům. Těší mě, že jsme se vydání brožury podíleli,“ říká ředitel IPR Praha Ondřej Boháč.

Brožura Soutěžit se vyplatí! je zdarma ke stažení na iprpraha.cz/souteze či ji lze zakoupit v knihkupectví PageFive.

SF/pb