17. 7. 2019

IPR: výběrové řízení na studii pro ZOO a Troju

IPR Praha vypisuje výběrové řízení na architektonicko-krajinářskou studii na začlenění protipovodňové ochrany ZOO Praha do nivní krajiny Trojské kotliny a řešení navazujících veřejných prostranství a krajiny (s ohledem na migrace chráněných druhů, vedení kolizních rekreačních nábřežních tras, veřejná prostranství a památkově chráněné objekty). Uchazeči se mohou hlásit do 12. 8. 2019 na https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=260042

Tým, který bude na studii pracovat by se měl skládat z architekta, krajinářského architekta a dopravního inženýra. Složení týmu může být mezinárodní. Při tvorbě studie bude probíhat úzká spolupráce s vodohospodářským inženýrem (samostatná zakázka), který odpovídá za vodohospodářské řešení protipovodňové ochrany, ale také za sběr a metodiku koordinovaného posuzování všech záměrů v oblasti na povodňových modelech. Studie by měla začít vznikat koncem září 2019 a dokončení se předpokládá koncem roku 2020. Uchazeči se mohou do výběrového řízení hlásit do 12. 8. 2019. Maximální cena zakázky je 1,8 mil. Kč bez DPH.

SF/pb