9. 8. 2018

Kanceláře: Brno i Ostrava hlásí nárůst poptávky

V první polovině roku 2018 podle údajů RRF dosáhla celková výměra moderních kancelářských ploch v Brně 570 300 m2. V prvním pololetí 2018 byly v Brně dokončeny dvě kancelářské budovy: Campus Science Park DE (13 300 m2) a Vlněna Office Park FG (12 400 m2). Ve výstavbě se nyní nachází 63 500 m2 kancelářské plochy v šesti projektech – z toho by přibližně 24 900 m2 mělo být dokončeno do konce roku 2018.

Hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací dosáhla v prvním pololetí roku 2018 celkem 45 600 m2, což je o 80 % více než za stejné období předchozího roku a o 55 % více než v druhém pololetí roku 2017. Největší transakcí prvního pololetí 2018 byl před-pronájem společnosti Moravia IT v areálu Vlněna Office Park AB (8 500 m2), následován renegociací společnosti AT&T v areálu Campus Science Park C (8 000 m2) a renegociací společnosti Monster v budově Spielberk Office Centre Villa H (2 400 m2).

Ke konci prvního pololetí 2018 bylo v Brně evidováno celkem 50 200 m2 volných kancelářských prostor, což odpovídá míře neobsazenosti ve výši 8,8 %. To představuje nárůst o 1,5 procentního bodu oproti druhému pololetí 2017. Nejvyšší dosažitelné nájemné v Brně se v první polovině roku 2018 vzrostlo na 14,00-14,50 eur za m2 na měsíc.

V Ostravě v první polovině roku 2018 dosahovala celková výměra moderních kancelářských ploch v Ostravě 213 400 m2. V prvním pololetí 2018 nebyla v Ostravě dokončena žádná kancelářská budova. V současné době je ve výstavbě jedna kancelářská budova, jejíž dokončení je plánováno na rok 2018. Jedná se o budovu Smart Innovation Center (5 500 m2).

Hrubá realizovaná poptávka dosáhla v prvním pololetí 2018 celkem 18 900 m2, což představuje meziroční nárůst o 197 % a zároveň nárůst o 33 % v porovnání s druhým pololetím 2017. Největší transakcí v první polovině roku byla renegociace společnosti OKIN BPS v kancelářském komplexu Orchard Ostrava (7 300 m2), následována renegociací České spořitelny (2 600 m2) v témže komplexu. Ke konci prvního pololetí 2018 bylo v městě evidováno 25 000 m2 volných kancelářských prostor. Míra neobsazenosti tak klesla oproti druhému pololetí 2017 o 1,6 procentního bodu na 11,7 %. Nejvyšší dosažitelné nájemné v Ostravě zůstalo i v prvním pololetí 2018 na úrovni 11,50 eur za m2 na měsíc.

SF/pb