9. 2. 2020

Kanceláře: poptávka v Brně roste, v Ostravě klesá

Celková výměra moderních kancelářských ploch v Brně podle údajů Regional Research Forum činila na konci roku 2019 celkem 625 200 m2. Budovy třídy A představovaly 84 % jejich celkové plochy, přičemž zbylých 16 % tvořily kanceláře třídy B.

V druhém pololetí 2019 byly dokončeny tři budovy: rekonstrukce budov Babák Office (4 300 m2) a Moravák Brno (4 900) a také nový projekt Zet.office (19 000). Aktuálně je ve výstavbě šest projektů s celkovou plochou 55 800 metrů čtverečních – z toho by přibližně 89 % mělo být dokončeno v roce 2020.

Hrubá realizovaná poptávka v druhém pololetí 2019 dosáhla 54 600 m2  (včetně renegociací), což představuje nárůst o 106 % v porovnání s předchozím pololetím a obrovský nárůst o 305 % při srovnání meziročním. Míra neobsazenosti se snížila na 10,3%, naopak nejvyšší dosažitelné nájemné 2019 vzrostlo na 15,00 – 16,00 eur za m2 na měsíc.

V Ostravě na konci roku 2019 dosahovala celková výměra moderních kancelářských ploch 219 800 m2. Budovy třídy A představovaly 74 % celkové plochy a zbývajících 26 % tvořily kanceláře třídy B. Během druhého pololetí nebyla dokončena žádná nová budova. K výstavbě jsou v tuto chvíli připraveny projekty s celkovou výměrou 59 600 m2  kancelářské plochy.

Hrubá realizovaná poptávka dosáhla v druhém pololetí 2019 celkem 4 100 m2, což představuje meziroční pokles o 41 % a zároveň pokles o 42 % v porovnání s prvním pololetím 2019. Míra neobsazenosti ostravských kanceláří klesla oproti druhému pololetí 2018 o 2,9 procentního bodu na úroveň 8,0 %. Nejvyšší dosažitelné nájemné v Ostravě v druhém pololetí 2019 setrvalo na úrovni 11,50 – 12,00 eur za m2 na měsíc.

SF/pb