29. 10. 2019

Kancelářská Praha v III. čtvrtletí

V Praze bylo během třetího čtvrtletí roku 2019 dokončeno celkem 32 900 m2 kancelářských prostor, dohromady za první tři čtvrtletí pak celkem 112 900 m2 a celková plocha moderních kanceláří v metropoli dosáhla 3,60 milionu m2.

Nově dokončené prostory zahrnují tři nové projekty: dva z nich byly nově dokončené budovy – Dock In Three v Praze 8 s 16 000 m2 kancelářských prostor a Argentinská Office Building v Praze 7 s 5 800 m2. Poslední budovou pak byla zrekonstruovaná Life Building C v Praze 4 s 11 100 m2. V průběhu třetího čtvrtletí začala nová výstavba třech kancelářských projektů: výstavba další fáze projektu River City v Praze 8, sestávající ze dvou budov, Mississippi House (13 300 m2) a Missouri Park (7 400 m2) a rekonstrukce budovy Sixty House v Praze 4 (5 500 m2, dříve známý pod jménem Na Pankráci 60). V současné době je tak ve výstavbě zhruba 315 600 m2 moderních kancelářských prostor, z nichž je 89 100 m2 plánováno k dokončení ještě v tomto roce, dalších 204 900 m2 pak v roce 2020.

Celková hrubá realizovaná poptávka (včetně obnovených smluv – tzv. renegociací – a podnájmů) dosáhla ve třetím čtvrtletí roku 2019 objemu 85 200 m2, což představuje mezičtvrtletní pokles o 17 % a meziroční pokles o 34 %.

Podíl renegociací na celkové poptávce dosáhl 36,0 %, zatímco celková velikost nově pronajatých prostor, předpronájmů a expanzí představovala 62,8 % z celkové poptávky. Největší transakcí třetího čtvtletí byla renegociace a expanze firmy ExxonMobil (15 400 m2) v budově Luxembourg Plaza v Praze 3, následovaná renegociace a expanzí Wargaming v Oasis Florenc (2 700 m2), renegociace firmy Camping Gaz v projektu Balabenka (2 500 m2) v Praze 9 a předpronájmem firmy Henkel v budově Dock In Four (2 200 m2) v Praze 8.

Podíl neobsazených kancelářských prostor na celkové nabídce ve třetím čtvrtletí dosáhl 5,1 %, což je oproti výsledkům za druhé čtvrtletí 2019 nárůst o 0,5 procentního bodu. Celkový objem volných kanceláří dosáhl 182 700 m2.

Nízká míra neobsazenosti nadále vytváří tlak na mírný růst nájmů. Nejvyšší dosahované nájemné za druhé čtvrtletí se pohybovalo v rozmezí 22,50 – 23,00 eur za m2 na měsíc v centru města, 15,50 – 17,00  ve vnitřních a 13,50 – 15,00 eur za m2 na měsíc ve vnějších částech města.

SF/pb