16. 11. 2017

Kancelářský trh je v dobré kondici

Třetí čtvrtletí roku 2017 bylo pro trh kancelářských nemovitostí v Praze velmi dobrým čtvrtletím. Nová kancelářská výstavba za období leden – září 2017 podle údajů společnosti JLL dosáhla 65 600 m2. Ve 3. čtvrtletí byly v Praze dokončeny tři nové kancelářské budovy – Drn (7 700 m2) v Praze 1 a Mechanica 01 (15 100 m2) a Mechanica 02 (11 400 m2) v Praze 5. Na konci třetího čtvrtletí vzrostl celkový počet moderních kancelářských prostor v hlavním městě Praze na 3 280,000 m2.

V současné době je ve výstavbě více než 333 000 m2 kancelářských prostor s plánovaným dokončením v letech 2017 – 2019. Nová výstavba bude dokončena především v Praze 4, dále pak v Praze 5 a Praze 8. Podíl spekulativní výstavby v současnosti činí 59 %, zatímco před rokem to bylo 86 %. Celková nová výstavba za rok 2017 se odhaduje na přibližně 154 000 m2. Pro rok 2018 očekáváme dodání dalších asi 193 000 m2 kancelářských ploch na trh.

„Pokud ekonomika v horizontu následujících let poroste jako dosud a poptávka oproti předchozím rokům ještě vzroste, nebude se v některých pražských lokalitách dostávat kvalitních kancelářských prostor. Společnosti si uvědomují, že kancelářské prostory jsou pro ně v aktuálně velmi konkurenčním prostředí pracovního trhu i výrazným benefitem pro nově nastupující generaci zaměstnanců. Kromě standardních expanzí spojených s růstem proto společnosti při obměně svých kanceláří kladou důraz také na kreativitu, design a variabilitu. Potřeba kvalitních prostor a růst ekonomiky jsou tak faktory zvyšující poptávku po kancelářských prostorech. V některých pražských lokalitách již poptávka převažuje nabídku, například v Karlíně, v důsledku čehož dochází k tlaku na snižování poskytovaných nájemních prázdnin a příspěvků nájemcům. Trh přestává být po mnoha letech trhem nájemců,“ řekl Štěpán Šatoplet, vedoucí Oddělení pronájmů kancelářských nemovitostí JLL.

SF/pb