18. 8. 2015

Klášter vedle Palladia je na prodej

Veřejná dražba areálu budov bývalého kláštera na pražském náměstí Republiky, sousedící s obchodním centrem Palladium, se uskuteční 30. září. Minimální cena byla stanovena na 790 mil. Kč. „Dražba je nejtransparentnější způsob prodeje majetku, striktně upravený zákonem o veřejných dražbách. Očekáváme, že výsledná cena bude při kontaktním způsobu podávání nabídek výrazně vyšší,“ uvedla generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřina Arajmu. Prodej bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad, což je dnešní Palladium, v polovině 90. let vynesl zhruba 913 mil. Kč.