26. 7. 2018

Končí možnost podávání připomínek k Metropolitnímu plánu

Dnes je poslední den, kdy mohou lidé, firmy či instituce podávat připomínky k novému pražskému územnímu plánu. Poté je vyhodnotí magistrátní odbor územního rozvoje ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje (IPR), který návrh Metropolitního plánu vypracoval. Návrh dokumentu, který má od roku 2023 jako jeden ze základních územně plánovacích nástrojů spoluurčovat výstavbu v Praze, vzbudil kritiku městských částí, spolků i odborníků. Očekává se, že připomínek dorazí velké množství.

Připomínky mohou od 27. června podávat jednotlivci, firmy či spolky. Vedle toho se k návrhu vyjadřují i veřejné instituce. Podoba návrhu se nelíbí například památkářům z Národního památkového ústavu a svoje připomínky zaslaly i městské části, řada z nich jich má desítky až stovky.

Radnice a další instituce mohou podávat takzvané zásadní připomínky, které bude muset pražské zastupitelstvo při projednání řešit každou zvlášť. Připomínky jednotlivců budou zastupitelé s ohledem na jejich počet schvalovat hromadně na základě doporučení úředníků.

Délka vypořádání došlých připomínek bude záviset na jejich počtu. Při schvalování stávajícího územního plánu, který začal platit v roce 2000, jich dorazilo 16.000. Tentokrát se očekává ještě vyšší počet. Podněty je možné podávat poštou či elektronicky, k tomu je však nutný elektronický podpis.

Po zpracování připomínek z prvního kola projednávání bude následovat kolo druhé, které by se v ideálním případě mohlo konat v roce 2020. Podle současného termínu by měl nový územní plán začít platit v roce 2023. Původně měl platit už od roku 2020, zastupitelé lhůtu prodloužili o tři roky.

ČTK