12. 5. 2016

Konference BIM ve stavebnictví 2016: stavebnictví čeká vlna inovací

Počátkem června se bude konat konference „BIM ve stavebnictví 2016“. Stejně jako loňský premiérový ročník konference, tak i její druhý ročník je zaměřen na modernizaci a spolupráci ve stavebnictví prostřednictvím metodiky informačního modelování budov, respektive staveb – BIM. Na konferenci se představí celá řada odborníků, kteří mají co říci k uvedené problematice, zhodnotí současný stav zavádění BIM v Česku a upřesní představu dalšího inovačního vývoje v jednotlivých oblastech stavebnictví. V neposlední řadě seznámí posluchače i se zahraničními zkušenostmi.

Podpora dlouhodobé diskuze na téma inovací ve stavebnictví je jedním ze zásadních cílů odborných akcí organizovaných Odbornou radou pro BIM, proto po plenární části budou mít účastníci konference možnost diskutovat v rámci v rámci různých workshopů problematiku zavádění BIM do praxe českého stavebnictví.

Celodenní konference „BIM ve stavebnictví 2016“ se uskuteční ve čtvrtek 2. června 2016 v prostorách domu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze na Václavském náměstí. Aktuální informace o konferenci s kompletním programem naleznete na stránkách www.BIMkonferen­ce.cz. Akci pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM, pod záštitou MPO, ČKAIT a Svazu podnikatelů ve stavebnictví.