7. 11. 2011

Konference o usazování právnických osob z EU v ČR

V Paláci Dunaj na pražské Národní třídě proběhne 11. listopadu konference na téma „Usazování právnických osob z EU v ČR a volný pohyb služeb“, jejímiž pořadateli jsou PF UK, ČAK a advokátní kancelář bnt – pravda & partner.

Zahraniční právnické osoby mohou v České republice podnikat, pokud zde mají umístěný podnik nebo jeho organizační složku (tj. pobočku ve smyslu evropského práva). Krom toho mohou podnikatelé z členských států Evropské unie poskytovat na našem území své služby pouze na základě domovského oprávnění; předpokladem je, že se jedná pouze o dočasnou aktivitu. Praxe přitom často řeší, kdy zahraniční podnikatel ještě může svou činnost bez dalšího vykonávat na základě volného pohybu služeb a kdy je již žádoucí zřídit organizační složku podniku. Velké pochybnosti rovněž vyvolává zřízení a činnost organizační složky podniku a postavení jejího vedoucího.

Cílem konference je vyjasnit danou problematiku. K tomu může výrazně přispět i německý pohled, neboť velkou roli hraje interpretace evropského práva – na konferenci ho bude zastupovat Wolfgang Servatius, vedoucí katedry občanského a obchodního práva Univerzity Regensburg. V celodenním programu dále vystoupí Karel Eliáš z Ústavu státu a práva AV ČR, Lucie Josková z Centra právní komparatistiky PF UK a Pavel Pravda z advokátní kanceláře bnt – pravda & partner.

Více informací o akci najdete zde nebo zde