26. 5. 2020

Kritika úprav návrhu nového stavebního zákona

Podnikatelským komorám a svazům se nelíbí současný návrh nového stavebního zákona. Podle nich se po zapracování připomínek odklonil od původní podoby a situaci ve stavebnictví místo zjednodušení naopak výrazně zhorší.

Stávající verze návrhu nemá podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého téměř nic společného s věcným záměrem a návrhem předložených na konci loňského roku před připomínkovým řízením. „Ze stavebního zákona se tak stala jen nepovedená dílčí novela, která situaci ve stavebnictví výrazně zhorší,“ uvedl. Podle něj aktuální návrh nebyl s komorou diskutován. Bez přepracování pak navrhuje tento návrh odmítnout.

Kriticky hodnotí přepracování návrhu stavebního zákona i další svazy. Jiří Nouza ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví, uvedl, že jde spíše o novelu současného zákona a situaci ve stavebnictví ještě více zkomplikuje. Navrhuje proto vrátit se k původní podobě a zapracovat do ní jen některé připomínky.

Podle Svazu průmyslu a dopravy se na návrhu odrazilo, že se představitelé veřejného sektoru a vlády nebyli schopni jasně dohodnout a jednotlivé kompetence tak zůstávají roztříštěné. Příkladem je podle svazu vodoprávní řízení, které prý integrováno nebude, proti dnešku se má navíc vyloučit možnost spojení se stavebním povolením. „Jsme zklamáni, že zatím nedochází k původně avizované integraci všech agend a zjednodušení povolovacích procesů,“ uvedl viceprezident svazu František Chaloupecký.

MMR označuje výslednou podobu návrhu za kompromis mezi zájmy stavebníků a veřejnými zájmy. I přesto má ale zákon v této podobě výrazně urychlit pomalé povolování staveb. Procesy ke stavebním povolení by podle úřadu měly místo současných až několika let napříště trvat týdny, maximálně měsíce.

Řadu kritiků měl i původní návrh normy. Mezi nejčastější výtky patřilo to, že nahrával developerům a nechránil veřejné zájmy. Zákon by měl vstoupit v platnost na začátku příštího roku. Účinnosti by měl nabývat postupně do poloviny roku 2023.

 

ČTK